Hakkımızda

Oruç Hukuk & Danışmanlık

Kurucu Avukat Gökçeçiçek ORUÇ’ un akademisyenlik sonrası göreve başladığı Ciner Grup bünyesindeki 14 yılı aşan çalışma hayatının ardından Ocak 2018’de kurulmuş olup, kendi uzmanlık alanlarında edindiği tecrübe ile dinamik ve sonuç odaklı çözümler sunmaktadır.

Oruç Hukuk & Danışmanlık olarak bizler hukuki hizmetin ancak yakın takip, detayları iyi değerlendirme ve uzmanlaşma ile sağlanabileceği inanmaktayız.

Hukuk ofisimiz, birçok kurumsal yapının da içinde bulunduğu müvekkillerine, uyuşmazlık çıkmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasından başlamak üzere, herhangi bir uyuşmazlık halinde ise müvekkilini yargı ve icra organlarında temsil etmek suretiyle kesintisiz olarak gerekli her türlü hukuksal hizmeti vermektedir.

Hukuk ofisimizin temel prensibi, ofisimizce üstlenilen her türlü hizmetin her aşamasında titizlikle ve yakından takip edilerek, duruma hızlı ve müvekkilin menfaatine en uygun olan çözümü üretmektir.

Bu bağlamda, Oruç Hukuk & Danışmanlık, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Enerji ve Madencilik Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularında hizmet vermektedir.

Oruç Hukuk & Danışmanlık alanında yetkin ve uzman profesyonel kadrosuyla, en iyi hukuki danışmanlık hizmetini vermeyi amaçlamaktadır. Her aşamada daha da büyümeyi hedefleyen Oruç Hukuk & Danışmanlık personel pozisyon ve sayısını iş hacmi ve ihtiyaca göre sürekli olarak revize etmektedir.

Öne Çıkan Çalışma Alanlarımız

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Enerji Hukuku

Enerji Hukuku yenilenebilir ve yenilenemez enerjinin tespiti, kullanımı, üretimi ve çıkarılması konularında kurallar koyan hukuk dalıdır.

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, gerçek ve tüzel kişiler arasında ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.

Madencilik Hukuku

Maden Hukuku, madencilik faaliyetlerini düzenleyen, madencilik faaliyetlerinin gelişmesine ve ilerlemesine katkı sunan hukuk dalıdır.

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku; ekonomik sahadaki faaliyetlerin düzenlenmesini sağlayan, şirket ve firmalar içi tüm hukuksal süreçleri belirleyen hukuk dalıdır.

İş Hukuku

İş Hukuku işçi hakları, çalışma koşulları, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır.

İcra ve İflas Hukuku

İcra hukuku, borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla malvarlığına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.

İdare Hukuku

İdare Hukuku, kamu yönetimini, kamu kuruluşlarının işleyişlerini ve kişilerle olan ilişkilerini konu alan hukuk dalıdır.

Borçlar Hukuku

Eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği hukuk dalıdır.

KVKK Hukuku

KVKK, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen kanundur.

Arabuluculuk

Arabuluculuk yöntemiyle, uyuşmazlığın tarafı olan kişiler, uzman ve tarafsız bir üçüncü kişiden yardım alarak, uyuşmazlığı mahkeme dışında çözerler.

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku, kişilerin haklarını savunan, koruma altına alan ve hangi haklara sahip olduğunu bildiren hukuk dalıdır.

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, Devlet ve devletin vatandaşları arasındaki vergi ilişkisi ve bireylerin vergi yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır.