Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Enerji Hukuku yenilenebilir ve yenilenemez enerjinin tespiti, kullanımı, üretimi ve çıkarılması konularında ayrıntılı kurallar koyan ve bu kurallara uymamanın yaptırımını belirleyen hukuk dalıdır. Enerji hukuku genel olarak elektrik, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasaları ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili alanlarda faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde enerji hukuku özellikle izin, lisans, ruhsatlandırma, teşvik, özelleştirme ve tarifler yönünden gelişmiştir.

Oruç Hukuk & Danışmanlık Enerji Hukuku ile ilgili başlıca mevzuat (6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 3213 sayılı Maden Kanunu ve diğer kanunlar ile ikincil mevzuat) ve yasal değişiklikler ışığında enerji hukukuna dair yatırım yapmayı düşünen ulusal ve uluslar arası girişimcilere ve kamu kurumlarına finansman, danışmanlık, kurum onayları, proje danışmanlığı, projelerin yürütülmesi ile enerji sözleşmeleri, lisans, izin ve ruhsata yönelik hukuki iş ve uyuşmazlıklar konusunda avukatlık faaliyeti göstermekte ve anılan konularda önleyici hukuk hizmeti vermektedir.

Bunun yanı sıra Oruç Hukuk & Danışmanlık enerji yatırımcılarına vergi konuları da dahil olmak üzere karşılaştıkları idari yaptırım ve hukuki uyuşmazlıkların çözümünde, idari makamlar, tahkim kurulları ve mahkemeler nezdinde temsil hizmeti vermektedir.