İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. İdare Hukukunda daha zayıf olan bireyin korunmasına yönelik düzenlemeler ön plana çıkarılmamakta; bu doğrultuda İdare Hukuku alanında doğan uyuşmazlıklarda idarenin gücü ve baskınlığı dolaylı olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, idare karşısında güçsüz olan bireyin tecrübe sahibi bir avukat tarafından sağlanan hukuki hizmetiyle hakkına kavuşması daha kolay olacaktır.

İdare hukukunda, İdari Yargılama Kanunu idari yargının esaslarına düzenlemiştir. Aynı şekilde Anayasa, Türk İdari Teşkilatına yönelik düzenlemeler, yönetmelikler, genelgeler ve diğer idari işlemler İdare Hukukunun temelini oluşturmaktadır. Ancak kanunlarda açıkça tanımlanmış olmasına rağmen birçok farklı uyuşmazlık nedeniyle idari dava açılabilmektedir.

Oruç Hukuk & Danışmanlık olarak her türlü idari işlem ve eylem hususunda İdare Mahkemeleri ve Danıştay’ da açılacak iptal ve tam yargı davaları, idari para cezalarından kaynaklanan davalar, disiplin soruşturmaları, kamu ihalelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar, kamulaştırma ve imar hukukundan kaynaklanan davalar, idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar, idari mercilere müracaat yolları başta olmak üzere; İdare Hukuku kapsamına giren tüm konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.