İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen bir hukuk dalıdır. İş Hukuku’nun amacı taraf olan işçi ve işveren arasındaki hizmet ilişkilerini ve bunların devlet kurumlarıyla olan ilişkilerini düzenlemek, işçi sendikalarını kapsayarak bu alandaki konularda araştırma yapmak, oluşabilecek uyuşmazlıklar karşısında önleyici uygulama geliştirmektir.

Oruç Hukuk & Danışmanlık olarak iş sözleşmeleri ile işçi-işveren ilişkisinde ihtiyaç duyulan her türlü belgenin düzenlenmesi, işe iade, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai, hizmet tespiti davaları ile haklı fesih ve sonrasındaki dava süreçleri başta olmak üzere iş ilişkisinden kaynaklanabilecek her türlü davaların takibi, doğabilecek uyuşmazlıkların önüne geçilebilmesi için öncelikle uzlaşma ya da alternatif çözüm yolları ile anlaşma sağlanması olmak üzere İş Hukuku alanında her türlü hukuki hizmeti sağlanmaktadır.