Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, Ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

Türkiye’de faaliyet gösteren pek çok anonim şirketin, limited şirketin, şubelerinin, irtibat bürolarının kurulması; yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesi, sermaye artırımı ile azaltımı gibi süreçler Şirketler Hukuku kapsamında yürütülmektedir.

Oruç Hukuk & Danışmanlık olarak Grup Şirketlerinin gerek Grup Bünyesinde ve gerekse Grup dışı Şirketlerle birleşme ve devralma işlemlerinin yapılması, birleşme ve devralma işlemlerinde resmi kurum ve kuruluşlara gerekli bildirimlerin yapılması ve (ilgili mevzuat uyarınca gerekli ise) resmi kurum ve kuruluşlardan izin alınması için ilgili şirket birimlerinin yönlendirilmesi ve hukuksal destek verilmesi, müvekkil şirketlerinin ilgili birimlerince, şirketlerin tarafı olduğu sözleşmelerde aksama olduğunun iletilmesi halinde; gerekli her türlü hukuki tedbirin alınması ve bu aşamada yapılaması gereken işlemler hakkında ilgili birimlerin aydınlatılması, Hisse devir sözleşmesi, sermaye taahhüt sözleşmesi, hissedarlar sözleşmesi, ortak girişim sözleşmesi (hisse rehin ve yediemin gibi), teminat sözleşmesinin hazırlanması ve sürecin yönetimi başta olmak üzere Şirket Hukuku alanında her türlü hukuki hizmeti sağlanmaktadır.