Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku, kişilerin haklarını savunan, hangi haklara sahip olduğunu bildiren ve kişilerin haklarını koruma altına alan hukuk dalıdır.

Sözleşmeler, hayatın olağan akışındaki birçok ilişkinin temelini teşkil eden kurallar bütününü oluşturmaktadır. Bu nedenle sözleşme metinlerinin hazırlanması aşamasında azami özen ve dikkat gösterilmelidir. Hukukun neredeyse her dalını kapsayan Sözleşmeler Hukuku özellikle Tüketici Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku gibi alanlarda karşımıza çıkmaktadır.

Anayasa ile güvence altına alınmış olan “sözleşme yapma serbestisi” nedeniyle taraflar; özel kanun hükümlerindeki sözleşme tipleri ile sınırlı tutulmamış, genel hukuk kurallarına aykırı olmadığı sürece diledikleri alanda iradelerini ortaya koyma konusunda özgür kılınmıştır. Bu durum, kanunlarda yer alan sözleşme tiplerinin dışında sözleşmelerin ortaya çıkmasına ve Sözleşmeler Hukuku’nun yeni bir hukuk dalı olarak doğmasına neden olmuştur.

Oruç Hukuk & Danışmanlık, yerli ve yabancı sermayeli şirket ve ortak girişim kuruluş işlemleri, işletme yapılanması, pazara giriş yapılandırmaları, kurumsal yönetim uygulamaları, her türlü yerel ve uluslararası ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve müzakeresini kapsayan geniş bir yelpazede Şirketler Hukuku ve Ticari Sözleşmeler alanında tecrübeye sahiptir.

Sözleşmelerden doğabilecek uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunun tohumları, sözleşmenin henüz hazırlık aşamasında dikkatlerden kaçan veya gerekli özen gösterilmediği için üzerinde gereği gibi uzlaşılmayan konular ile atılmaktadır. Bu sebeple, Oruç Hukuk & Danışmanlık tarafından sözleşme ilişkisinin konu edinebildiği tüm alanlarda mevzuat, içtihat, doktrin ve uygulamaya hakimiyet; riziko ve doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin deneyim ve öngörü; hukuk dilini anlama, açıklama, stratejik düşünme ve müzakere yeteneğine haiz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.