Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalı olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler. Ticaret hukuku 1957 tarihli olan Medeni Kanun kapsamındaki Türk Ticaret Kanunu’nda yer almaktadır.

Ticaret hem ülke hem de kişiler arasındaki üretim ve tüketim dengesini sağlar. Oldukça geniş kapsamlı bir hukuk dalı olmakla birlikte, ticaret ile ilgili tüm faaliyetleri düzenleyen ve yürürlükte olan mevzuatlarının tamamını da ifade etmektedir. Ticaret Hukuku ticari işletmeler, şirketler, kıymetli evrak, deniz ticareti, sigorta hukuku ana başlıklarından oluşmaktadır.

Oruç Hukuk & Danışmanlık olarak imtiyaz sözleşmelerinden kaynaklanan alacak davaları, günlük ticari işlem konularında danışmanlık hizmeti verilmesi, kurumsal yönetim danışmanlığı, tacirler arası cari hesaplardan davalar, kambiyo senetlerinden kaynaklanan davalar, Rekabet hukuku kurallarına uyum konusunda danışmanlık verilmesi, konuyla ilgili bildirimlerin hazırlanması ve Rekabet Kurumu’na sunulması, ticaret ve şirket davalarında; yetkili satıcı ilişkileri, distribütörlük, haksız rekabet, alış ve satış sözleşmeleri, büyük miktarlı alacakların tespiti, tahsili, icraya konulması, şirketlerin iflas ve tasfiyesi, ürün sorumluluğu, tüketicinin korunması, sigorta ve reasürans, gümrük, ithalat ve ihracat konuları, taşımacılık, gümrük tarifeleri, ithalat ve ihracatta kıymetlendirme, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfiz gibi geniş bir perspektifte hizmet verilmesi konuları başta olmak üzere Ticaret Hukuku alanında her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır.