Av. Gökçeçiçek ORUÇ

Oruç Hukuk & Danışmanlık Kurucu Avukatı Gökçeçiçek ORUÇ, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden iyi derece ile mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi pozisyonunda 2002-2004 yılları arasında görev yapmıştır.

Araştırma Görevlisi pozisyonunda çalışırken avukatlık mesleğini icra etmek istediğine karar veren Av. Gökçeçiçek ORUÇ stajını tamamlamasının ardından 2004 – 2017 yılları arasında Ciner Grup Madencilik ve Kimyasallar Bölümü’nde Hukuk Müşaviri-Avukat pozisyonunda görev almıştır.

Gerek yerel gerekse uluslararası hukuk alanlarında deneyimli bir avukat ve hukuk danışmanı olan Av. Gökçeçiçek ORUÇ, 2018 yılı itibariyle Oruç Hukuk & Danışmanlık’ın kurucu avukatlığını ifa etmektedir. Şirketler Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Maden ve Enerji Hukuku, İdare Hukuku, İş Hukuku ve İcra-İflas Hukuku uzmanlık alanlarındandır.

Av. Gökçeçiçek ORUÇ iyi derecede İngilizce bilmektedir ve Türk Eğitim Derneği ve TED Ankara Koleji Mezunları Derneği üyesidir.

Öne Çıkan Çalışma Alanlarımız

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Enerji Hukuku

Enerji Hukuku yenilenebilir ve yenilenemez enerjinin tespiti, kullanımı, üretimi ve çıkarılması konularında kurallar koyan hukuk dalıdır.

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, gerçek ve tüzel kişiler arasında ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.

Madencilik Hukuku

Maden Hukuku, madencilik faaliyetlerini düzenleyen, madencilik faaliyetlerinin gelişmesine ve ilerlemesine katkı sunan hukuk dalıdır.

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku; ekonomik sahadaki faaliyetlerin düzenlenmesini sağlayan, şirket ve firmalar içi tüm hukuksal süreçleri belirleyen hukuk dalıdır.

İş Hukuku

İş Hukuku işçi hakları, çalışma koşulları, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır.

İcra ve İflas Hukuku

İcra hukuku, borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla malvarlığına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.

İdare Hukuku

İdare Hukuku, kamu yönetimini, kamu kuruluşlarının işleyişlerini ve kişilerle olan ilişkilerini konu alan hukuk dalıdır.

Borçlar Hukuku

Eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği hukuk dalıdır.

KVKK Hukuku

KVKK, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen kanundur.

Arabuluculuk

Arabuluculuk yöntemiyle, uyuşmazlığın tarafı olan kişiler, uzman ve tarafsız bir üçüncü kişiden yardım alarak, uyuşmazlığı mahkeme dışında çözerler.

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku, kişilerin haklarını savunan, koruma altına alan ve hangi haklara sahip olduğunu bildiren hukuk dalıdır.

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, Devlet ve devletin vatandaşları arasındaki vergi ilişkisi ve bireylerin vergi yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır.

Değerli müvekkilerimiz

İletişim Formu

Bize 0312.2878242 numarasından ulaşabilirsiniz.

Tüm sorularınızı yandaki formu doldurarak bize iletebilirsiniz.

Thank you
Error occurred while sending email. Please try again later.